Sökning

Café Piritta, sali; ulkokuva, näkymä iltavalaistuksessa olevaan saliin ulkoapäin

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Hotell- och restaurangmuseet

Café Piritta, sali; ulkokuva, näkymä iltavalaistuksessa olevaan saliin ulkoapäin

Sparad: