Sökning

Café Piritta, sali; ulkokuva, näkymä ulkoapäin saliin, jossa asiakkaita pöydissä

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Hotell- och restaurangmuseet

Café Piritta, sali; ulkokuva, näkymä ulkoapäin saliin, jossa asiakkaita pöydissä

Sparad: