Sökning

Karl Fazer Café, julkisivu; ulkokuva, sisäänkäynti pimeän aikaan

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Hotell- och restaurangmuseet

Karl Fazer Café, julkisivu; ulkokuva, sisäänkäynti pimeän aikaan

Sparad: