Sökning

Kämp Cafe&Bar, eteistila; interiööri, näkymä baariin päin, sisäänkäynti vasemmalla, katossa valaisin

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Hotell- och restaurangmuseet

Kämp Cafe&Bar, eteistila; interiööri, näkymä baariin päin, sisäänkäynti vasemmalla, katossa valaisin

Sparad: