Sökning

Om oss

Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för hotell- och restaurangbranschen, turismen och finländsk matkultur. Läs mer: www.hotellijaravintolamuseo.fi